مفقودی پروانه بهره برداری

1-درخواست متقاضي

2- تصوير پروانه صنعتي

3- تعهد محضري مربوط به صدور المثني

4- فتوكپي سند مالكيت يا قرارداد واگذاري زمين ، گواهي پايان كار يا اعلام ميزان پيشرفت فيزيكي از سوي شهرك هاي صنعتي به نام دارنده پروانه

5- ارائه دو نوبت آگهي مفقود شدن پروانه در روزنامه كثيرالانتشار هر يك به فاصله ي 15 روز

 

**جهت درج آگهی در روزنامه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.**

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید