جهت دانلود فایل pdf نمونه متن آگهی پذیره نویسی  اینجا کلیک کنید.

 

 

* نمونه متن آگهی پذیره نویسی *

 

* نمونه متن 1 *

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام  شرکت —————–
ثبت‌شده به شمارۀ —– و شناسة ملی ————

   به ‌اطلاع می‌ر‌ساند به ‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ——- و مصوبۀ هیئت ‌مدیرۀ مورخ———– و مجوز شمارة ——– مورخ ———- سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ ——– ریال به‌مبلغ ———— ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ————- سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به ‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد —————-سهم —- ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره ‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة ————.  مورخ  ——– ادارة ثبت شرکت­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

موضوع فعالیت شرکت: —————————————————————-

 1. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: —————————————————
 2. سرمایۀ فعلی شرکت: ————————————
 3. موضوع افزایش سرمایه: —————————————————————.
 4. محل افزایش سرمایه: —————————————————
 5. مبلغ افزایش سرمایه: —————————————–
 6. مبلغ سرمایه پس از افزایش: ————————————
 7. مدت شرکت: ———–
 8. نوع سهام: ——————————
 9. ارزش اسمی هر سهم: —————
 10. مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: ——————————
 11. تعداد سهام قابل عرضه به عموم : —————————
 12. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:
اشخاص حقیقی یا حقوقیشمارۀ ثبت اشخاص حقوقیشناسۀ ملی اشخاص حقوقینمایندهنام پدرشماره شناسنامهکد ملیسمت
به­طور کامل

شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

در کلیه مجامع عمومی ، صاحبان سهام می توانند شخصاً ، یا وکیل یا قائم مقام قانونی  اشخاص حقیقی،  و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار ، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.

 1. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی، ثبت معینی از سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم میگردد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت می باشد و تقسیم دارایی بعد از تصفیه با متابعت از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.
 2. تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
 3. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است .
 4. مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق است .
 5. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ شش ماه منتهی به ———— مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با ———————————  می‌باشد . همچنین بر اساس یاداشت —– همراه صورت ‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ————————————می‌باشد.
 6. مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز ——- مورخ ——– آغاز و تا پایان وقت اداری روز ——– مور خ ——— به ‌مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.
حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل —- سهم و حداکثر ——–سهم

 1. مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:
موضوع فعالیتمیزان تعهداتشخصیت حقوقینام متعهد
——-خرید کلیه حق تقدم های باقیمانده ظرف مدت 5 روز پایانی عرضه عمومیسهامی خاصشرکت —–

روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ ——— می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه های  ————– و   ————- ( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.

 1. چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شرکت ——————– (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد . متقاضیان پذیره‌نویسی می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ
 2. پرداختي بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به‌ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.
 3. مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ ————-به‌نام شرکت ————- ( سهامی عام) ، نزد بانک —– شعبۀ ——

 1. کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت‌ و موسسات غیر تجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس ——————- و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
 • مشخصات سهامداران: مشخصات سهامداران بالای 10 درصد به شرح جدول ذیل است:
درصد مالکیتتعداد سهامنوع شخصیت حقوقینام سهامدار
—-————–سهامی خاصشرکت —–
 • نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شایان ذکر است که در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه ، شرکت ——- (سهامی خاص) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل سهام باقیمانده ظرف مدت 5 روز پایانی عرضه عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:

 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
 • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
 • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
 • پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایه‌ای

هیات مدیره

شرکت ————- (سهامی عام)

 

 

 

 

 

نمونه متن 2

 

 

                                                                                    اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت سرمایه­گذاری ————- (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ —– و شناسة ملی ——

 

به ‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده —– و مجوز شمارة ——- مورخ —- سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ ——- ریال به مبلغ ——- ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ——– سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ———–  سهم 1.000ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة ————-مورخ ———- ادارة ثبت شرکت­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

1)موضوع فعالیت شرکت:

الف) موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از:

3)       سرمایه­گذاری در سهام، سهم­الشرکه، واحدهای سرمایه­گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها،‌ موسسات یا صندوق  های سرمایه گذاری با هدف انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود،کنترل شرکت، یا موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

4)       سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب) موضوع فعالیت های فرعی:

1- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده­ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

2- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه­گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

3- سرمایه­گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

4- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

4-1- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه­گذاری

4-2- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

4-3- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

4-4- تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

5- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرگی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

 

5)       مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:

——————————————————— شرکت فاقد شعبه می باشد.

6)       سرمایۀ فعلی شرکت: ————–ریال.

7)       موضوع افزایش سرمایه:

سرمایه گذاری در سهام شرکتها.

8)       محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده  سهامداران و آورده نقدی.

9)       مبلغ افزایش سرمایه———- ریال.

10)    مبلغ سرمایه پس از افزایش: ————–ریال.

11)    مدت شرکت: نامحدود

12)    نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

13)    ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال.

14)    مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: ———-ریال.

15)    تعداد سهام قابل عرضه به عموم : ———- سهم.

16)    مشخصات اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

 

اشخاص حقیقی یا حقوقیشمارۀ ثبت اشخاص حقوقیشناسۀ ملی اشخاص حقوقینمایندهنام پدرشماره شناسنامهکد ملیسمت
شرکت ——-(سهامی عام)—–————–—-————–——–
شرکت ——–سهامی عام)————— —-—–—–———–——

 

شرکت فاقد عضو علی البدل هیات مدیره می باشد.

 

17)    شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم می تواند به شرط ارائه ی اصل ورقه ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت وکالت یا نمایندگی، در کلیه ی مجامع عمومی حضوریابد. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره ی شرکت که مطابق ماده ی 88 اصلاحیه ی قانون تجارت عمل خواهد شد.

18)    مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

تقسیم سود بر اساس ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت در صورت وجود سود وفقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود ودر صورت وجود منافع ،تقسیم 10% آن بین صاحبان سهام الزامیست .طبق مواد 140 و238 قانون تجارت هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود حاصله را به عنوان اندوحته قانونی در حساب ها منظور نماید وهمین که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسید منظور کردن اندوخته قانونی اختیاری است . درصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد،کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره وتصویب مجمع عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود .تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق ماده 60 اساسنامه وبا رعایت قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهدآمد.

19)    تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می­باشد.

20)    مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل می­باشد.

21)    مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت می­باشد.

22)    مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ —— مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با ——   و    ——  میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یاداشت ——- همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ———- ریال می‌باشد.

23)    مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز ——- مورخ  ——   آغاز و تا پایان وقت اداری روز ——  مورخ —— به‌مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

24)    حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر——— سهم.

25)    مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

 

موضوع فعالیتمیزان تعهداتشخصیت حقوقینام متعهد
——-کل حق تقدم های فروش نرفتهسهامی عامشرکت —–

26)    روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ —– می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­های —– و —–  ( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.

27)    چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شرکت ——– (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند.

 

ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به‌ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

28)    مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ ———- به‌نام شرکت ———–  (سهامی عام) نزد بانک —— شعبۀ —— .

29)    کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس ———- و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

 

30)    مشخصات سهامداران: مشخصات سهامداران حقوقی و حقیقی که مجموع سهام خود، شرکت‌های تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ ارائۀ مدارک حداقل معادل 10 درصد سهام ناشر می‌باشد.

 

درصد مالکیتتعداد سهامنوع شخصیت حقوقینام سهامدار
—-

 

——–سهامی عامشرکت ——
—–——–سهامی عامشرکت ——

 

31)  نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: بر اساس  مقررات و مفاد قرارداد متعهد پذیره‌نویس.

شرکت ——— تعهد نموده کل سهام باقیمانده را ظرف مدت 5 روز پایانی عرضه عمومی خریداری نماید.

 

 

نکات مهم:

·     مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.

·     ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

·     ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

·     پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایه‌ای.

 

هیات مدیره ————— (سهامی عام)

 

 

 

 

 

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیرالانتشار**

متن آگهی پذیره نویسی

آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی 

و فوق العاده، فراخوان

… آگهی استخدام،تبریک،تقدیروتشکر,ترحیم،یادبود و  

:نمایندگی پذیرش آگهی روزنامه های

… همشهری،جام جم،ایران،کیهان، اطلاعات، دنیای اقتصاد،خبرورزشی،ابرار و

تماس با ما 

 namayandegiroozname.ir

.جهت اطلاع از تعرفه ها به لینک ذیل مراجعه نمائید

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *