تعرفه روزنامه جام جم

(دیدگاه کاربر 1)

چاپ آگهی خود در روزنامه جام جم نظیر تبلیغاتی و تشریفاتی که زیر مجموعه آن شامل مناقصه، مزایده، مدارک گمشده، دعوت مجمع، فراخوان، استخدام، تبریک، تقدیر و تشکر، ترحیم و یادبود، پذیره نویسی سهام و … می‌باشد، را درج می‌کنیم. نمایندگی روزنامه به واسطه همکاری با روزنامه های کثیر الانتشار و استانی و حضور گسترده در این حوزه، شما را در امر رسیدن به نیازتان همراهی می‌کند.

جهت دریافت تخفیفات ویژه با قیمتی پایین تر از تعرفه های موجود در روزنامه ها نظیر تعرفه روزنامه جام جم با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ارتباط با کارشناسان ما

توضیحات

همراه ما در بررسی تعرفه روزنامه جام جم و نحوه عملکرد و رویکرد آن باشید.

تعرفه روزنامه جام جم

روزنامه جام‌جم یکی از روزنامه‌های موفق سراسری است که بیشتر رویکردی اجتماعی و فرهنگی را پیش گرفته. دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۹، اولین شماره روزنامه جام‌جم در دوازده صفحه و به صاحب امتیازی صداوسیمای جمهوری اسلامی و مدیرمسئولی حسین انتظامی منتشر شد. این روزنامه از فرصت تبلیغات تلویزیونی برخوردار بود و بدین جهت به نظر می‌رسید که بتواند نظر مخاطبان بی‌شماری را جلب کند. برای سال‌های طولانی هفته‌نامه سروش و نشریات مختلف آن از سروش جوان گرفته تا نوجوان، تنها رسانه مکتوب این سازمان بود. (برای آگهی از تعرفه روزنامه جام جم به جدول زیر توجه کنید.)

جهت آگاهی از تعرفه‌های روزنامه جام جم با تلفن روزنامه جام جم تماس حاصل فرمایید.

این روزنامه به شکل تمام رنگی با همکاری تیمی کارآزموده و حرفه‌ای چاپ می‌شد. جهت‌گیری این روزنامه اعتدال و تمرکز آن بر موضوعات اجتماعی بود. اهمیتی که این روزنامه به صفحات فرهنگی و هنری می‌داد نشان از این موضوع بود که جام‌جم روزنامه‌ای فرهنگی اجتماعی و متفاوت از فضای غالب روزنامه‌نگاری سیاسی آن دوره است. تیتر اول روزنامه جام‌جم نیز «روایت ما و شکیبایی از پشت صحنه تفنگ سرپر» در رابطه با ساخت یک سریال تلوزیونی بود.

تعرفه روزنامه جام جم (نرخ آگهی)

نرخ نامه آگهی در صفحه های اصلی روزنامه جام جم/سال 1401

صفحه ۱

مطلب: اول

۱ کادر: ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر: ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر (۱/۴ صفحه): ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر (۱/۲ صفحه): ۱٫۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ۲

مطلب: سیاست

۱ کادر: ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر: ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر (۱/۴ صفحه): ۲۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر (۱/۲ صفحه): ۵۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ۳

مطلب: اقتصاد

۱ کادر: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر: ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر (۱/۴ صفحه): ۳۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر (۱/۲ صفحه): ۶۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ۴

مطلب: ورزش

۱ کادر: ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر: ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر (۱/۴ صفحه): ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر (۱/۲ صفحه): ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ۶ – ۷ – ۸ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲

مطلب: داخلی

۱ کادر: ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر: ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر (۱/۴ صفحه): ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر (۱/۲ صفحه): ۳۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۸ کادر (تمام صفحه): ۶۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ۵ – ۹ – ۱۳

مطلب: داخلی (ویژه)

۱ کادر: ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر: ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر (۱/۴ صفحه): ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر (۱/۲ صفحه): ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۸ کادر (تمام صفحه): ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ۱۷

مطلب: ورزشی

۱ کادر: ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر: ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر (۱/۴ صفحه): ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر (۱/۲ صفحه): ۴۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ۱۸

مطلب: جامعه

۱ کادر: ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر: ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر (۱/۴ صفحه): ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر (۱/۲ صفحه): ۴۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ۱۹

مطلب: حوادث

۱ کادر: ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر: ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر (۱/۴ صفحه): ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر (۱/۲ صفحه): ۴۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ۲۰

مطلب: آخر

۱ کادر: ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر: ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر (۱/۴ صفحه): ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر (۱/۲ صفحه): ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ۱۷

مطلب: ترحیم و تسلیت

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

نرخ نامه تعرفه آگهی در ضمایم هفتگی جام جم / سال ۱۴۰۰

تعرفه روزنامه جام جم در ضمایم هفتگی به صورت زیر می‌باشد:

صفحه ۱

۱ کادر: ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر:  ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ۲

۱ کادر: ۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۲ کادر:  ۲٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۰ کادر (۱/۴ صفحه): ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰ کادر (۱/۲ صفحه): ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ۳

۱ کادر: ۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۲ کادر: ۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۰ کادر (۱/۴ صفحه): ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰ کادر (۱/۲ صفحه): ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه داخلی

۱ کادر: ۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۲ کادر:  ۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۰ کادر (۱/۴ صفحه): ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰ کادر (۱/۲ صفحه): ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰ کادر (تمام صفحه): ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ما قبل آخر

۱ کادر: ۱٫۳۵۰٫۰۰۰

۲ کادر : ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۰ کادر (۱/۴ صفحه): ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰ کادر (۱/۲ صفحه): ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰ کادر (تمام صفحه): ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه آخر

۱ کادر: ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲ کادر: ۴٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۰ کادر (۱/۴ صفحه): ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰ کادر (۱/۲ صفحه): ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰ کادر (تمام صفحه): ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

نمایندگی پذیرش آگهی روزنامه: ۷۷۴۵۱۸۵۹ -۰۲۱

در ادامه بررسی تعرفه روزنامه جام جم لازم به ذکر است که مطبوعـات جزو عناصر تاثیرگذار کلیدی بـر فرهنـگ جامعـه می‌باشد و از اهمیت والایی برخوردار است چرا که مردم را از مسائل مهم آگاه کرده و از حقوق همه اشخاص به خصوص افراد ذی نفع محافظت می‌شود. یکی از انواع آن روزنامه کثیرالانتشار می‌باشد که اکثر مردم آن را می خوانند و انواع آگهی های مربوطه بعد از درج در روزنامه رسمی ، در روزنامه کثیرالانتشار نیز درج می شوند.

جهت مشاوره آنلاین با کارشناسان ما در واتساپ ارتباط برقرار کنید.

واتساپ

 

 

توضیحات تکمیلی

نوع روزنامه

کثیرالانتشار

گستره توزیع

سراسری

گرایش

عمومی

زمینه فعالیت

اجتماعی, سیاسی, فرهنگی

صاحب امتیاز

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول

سید علیرضا شریفی

زبان

فارسی

تاریخ مجوز

۱۳۷۶/۰۵/۰۶

1 دیدگاه برای تعرفه روزنامه جام جم

  1. Kazem

    تعرفه تو روزنامه با مجله فرقی داره ؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: امکان کپی برداری وجود ندارد !!
02177935176