تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی

(دیدگاه کاربر 1)

چاپ آگهی خود در روزنامه جمهوری اسلامی نظیر تبلیغاتی و تشریفاتی که زیر مجموعه آن شامل مناقصه، مزایده، مدارک گمشده، دعوت مجمع، فراخوان، استخدام، تبریک، تقدیر و تشکر، ترحیم و یادبود، پذیره نویسی سهام و … می‌باشد، را درج می‌کنیم. نمایندگی روزنامه به واسطه همکاری با روزنامه های کثیر الانتشار و استانی و حضور گسترده در این حوزه، شما را در امر رسیدن به نیازتان همراهی می‌کند.

جهت دریافت تخفیفات ویژه با قیمتی پایین تر از تعرفه های موجود در روزنامه ها نظیر تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ارتباط با کارشناسان ما

توضیحات

همراه ما در بررسی تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی و نحوه عملکرد و رویکرد آن باشید.

تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ فعالیت خود را آغاز کرد. مدیرمسئول و سردبیر این روزنامه مسیح مهاجری است. مطالب این روزنامه اغلب در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گنجد. برای چاپ آگهی در این روزنامه و دانستن تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی به جدول زیر رجوع کنید و برای هرگونه اطلاعات بیشتر راجع به تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی با تلفن روزنامه جمهوری اسلامی تماس بگیرید.

تعرفه چاپ آگهی‌های خصوصی در روزنامه جمهوری اسلامی

تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی (به ریال و بر اساس کادر استاندارد) در سال 1401

صفحه اول

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۲۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۲۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۳۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۴۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۴۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۶۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۹۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه دوم

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۹٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۶۶٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۲۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۳۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه سوم

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۷٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۷۳٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۱۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۲۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۴۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه چهارم

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه جدول (تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی)

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ورزشی (تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی)

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ) : ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه چهارده

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۴٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۵٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۶٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه اقتصادی (تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی)

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه آخر

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه داخلی

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۴٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۵٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۶٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه نیازمندی ها 

صفحه نیازمندی ها برای تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی یه شرح زیر می‌باشد.

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی):  ابعاد هر کادر نیاز در عرض ۳/۸ و ارتفاع ۳/۲ می باشد.

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ابعاد هر کادر نیاز در عرض ۳/۸ و ارتفاع ۳/۲ می باشد.

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ابعاد هر کادر نیاز در عرض ۳/۸ و ارتفاع ۳/۲ می باشد.

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ابعاد هر کادر نیاز در عرض ۳/۸ و ارتفاع ۳/۲ می باشد.

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ابعاد هر کادر نیاز در عرض ۳/۸ و ارتفاع ۳/۲ می باشد.

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ابعاد هر کادر نیاز در عرض ۳/۸ و ارتفاع ۳/۲ می باشد.

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): هر کادر نیازمندی های مشکی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و هر کادر دو رنگ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): هر کادر نیازمندی های مشکی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و هر کادر دو رنگ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): هر کادر نیازمندی های مشکی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و هر کادر دو رنگ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): هر کادر نیازمندی های مشکی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و هر کادر دو رنگ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): هر کادر نیازمندی های مشکی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و هر کادر دو رنگ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): هر کادر نیازمندی های مشکی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و هر کادر دو رنگ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

آگهی  های مفقود شدن اشخاص و شاگردان ممتاز در صفحات داخل به ترتیب ۹۰۰٫۰۰۰ و ۹۳۰٫۰۰۰ ریال محاسبه می گردد.

نمایندگی پذیرش آگهی روزنامه: ۷۷۴۵۱۸۵۹ -۰۲۱

در ادامه بررسی تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی لازم به ذکر است که مطبوعـات جزو عناصر تاثیرگذار کلیدی بـر فرهنـگ جامعـه می‌باشد و از اهمیت والایی برخورداراست چرا که مردم را از مسائل مهم آگاه کرده و از حقوق همه اشخاص به خصوص افراد ذی نفع محافظت می‌شود. یکی از انواع آن روزنامه کثیرالانتشار می‌باشد که اکثر مردم آن را می خوانند و انواع آگهی های مربوطه بعد از درج در روزنامه رسمی ، در روزنامه کثیرالانتشار نیز درج می شوند.

جهت مشاوره آنلاین با کارشناسان ما در واتساپ ارتباط برقرار کنید.

واتساپ

 

توضیحات تکمیلی

نوع روزنامه

کثیرالانتشار

گرایش

عمومی

گستره توزیع

سراسری

زمینه فعالیت

اجتماعی, سیاسی, هنری

صاحب امتیاز

موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

مدیر مسئول

مسیح مهاجری

زبان

فارسی

تاریخ مجوز

۱۳۵۸/۰۸/۱۹

1 دیدگاه برای تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی

  1. Shahin

    هزینه چاپ اگهی تو هر صفحه فرق داره؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: امکان کپی برداری وجود ندارد !!
02177935176