جهت دانلود فایل pdf نمونه متن آگهی انحصار وراثت اینجا کلیک کنید.

 

 

* نمونه متن آگهی انحصار وراثت *

 

 

“آگهی حصر وراثت”

آقای ——– دارای شناسنامه شماره —–  به شرح دادخواست به کلاسه ———– از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ——– به شناسنامه شماره —– در تاریخ    ——-    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به:

  • 1- آقای ——-   نام پدر: ——-   تاریخ تولد: —- شماره شناسنامه: — شماره ملی: —– برادر متوفیه
  • 2- آقای ——-   نام پدر: ——-   تاریخ تولد: —- شماره شناسنامه: — شماره ملی: —– برادر متوفیه
  • 3- آقای ——-   نام پدر: ——   تاریخ تولد: —- شماره شناسنامه: — شماره ملی: —– خواهر متوفیه

و جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

اینک پس از انجام تشریفات قانونی مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چناچه کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه سری و رسمی در اختیار دارد ظرف مدت یک ماه ارائه نماید. در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد و دیگر اعتراضی قبال رسیدگی نخواهد بود.

شعبه —- شورای حل اختلاف شهرستان—-

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیرالانتشار** 

متن آگهی پذیره نویسی

آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی 

و فوق العاده، فراخوان

… آگهی استخدام،تبریک،تقدیروتشکر,ترحیم،یادبود و  

:نمایندگی پذیرش آگهی روزنامه های

… همشهری،جام جم،ایران،کیهان، اطلاعات، دنیای اقتصاد،خبرورزشی،ابرار و

تماس با ما 

namayandegiroozname.ir

.جهت اطلاع از تعرفه ها به لینک ذیل مراجعه نمائید

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *