آگهی انحصار وراثت

انحصار وراثت چیست؟

(آگهی)انحصار وراثت چیست ؟ سوالی است که وقتی فردی از دنیا می‌رود، مطرح می‌شود. وقتی فردی فوت می‌کند نزدیکان وی منحصربودن خود در ارث‌بری از متوفی را ثابت می‌کنند (وارث بودن خود را توسط مراجع قضایی تایید می‌کنند). دادگاه سهم الارث هر کدام از وارثان را نیز مشخص می‌کند. تشریفات قانونی این کار انحصار وراثت و رای صادره از دادگاه را گواهی یا تصدیق انحصار وراثت می‌نامند.

 

جهت ثبت آگهی و درج آگهي روزنامه ها، اعم از آگهي انحصار وراثت، مفقودی، افزايش سرمايه و …
 مي توانيد با “کارشناسان ما تماس بگيريد”
برای ارتباط با ما از طریق واتساپ بر روی “لینک” کلیک کنید

 

چه کسانی از شخص فوت شده ارث می برند؟

مطابق ماده 861 قانون مدنی موجب ارث دو امر است:

الف) نسب

ب) سبب

کسانی که از شخص متوفی ارث می برند:

الف) کسانی که نسبت خونی (نسبی) با متوفی دارند و به سه طبقه تقسیم میشوند:

1طبقه اول ارث:.پدر ومادر، فرزندان، فرزندانِ فرزندان هرچقدر پایین رود.

2.طبقه دوم ارث :اجداد، خواهر و برادر و فرزندانِ خواهر و برادر.

3.طبقه سوم ارث: عمه ها و عموها، دایی ها و خاله های متوفی و فرزندانِ آنها.

ب) کسانی که رابطه سببی با هم دارند ( زن و شوهر)

نکته: در بین این طبقات اگر از طبقه اول ارث کسی باشد دیگر طبقات بعدی ارث نمیبرند برای مثال اگر شخصی که فوت کرده در زمان وفات پدر و مادرش یا هر یک از فرزندانش زنده باشد دیگر طبقه دوم و سوم ارث نخواهند برد.

چه مدارکی باید همراه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه شود؟

درخواست کتبی انحصار وراثت مشتمل بر نام، مشخصات کامل و اقامتگاه متقاضی، متوفی و همه ورثه و نسبت هر یک از ورثه با متوفی باید به همراه مدارک زیر به شورای حل اختلاف ارائه شود:

1-گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال

2-کپی شناسنامه ورثه

3-کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی

4-فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده

5-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی. در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست.

6-رسیدگی به دعاوی درباره احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، زرتشتی، کلیمی یا مسیحی در هر مورد بر اساس قواعد همان کیش و آیین انجام می شود بنابراین در صورتی که متوفی از اقلیت های مذهبی باشد نظر مرجع مذهبی مربوطه درباره تقسیم ماترک باید همراه درخواست ارائه شود.

آیا پدر و مادر میتوانند فرزندان خود را از ارث محروم کنند؟

خیر ، باید گفت قواعد ارث از قواعد امری است و کسی نمیتواند برخلاف آن عمل کند طبق ماده 837 قانون مدنی کسی نمیتواند به موجب وصیت فرزند خود یا هر یک از ورثه را از ارث محروم کند و اگر چنین وصیتی هم شده باشد وصیت باطل است.

مراحل ثبت آگهی انحصار وراثت

1-ارسال پیام در اس ام اس ، واتساپ یا سروش

2-ارسال مدارک مورد نیازی که کارشناسان ما از شما خواسته اند

3-پرداخت وجه گفته شده

4-تائید متن آگهی که کارشناسان برای شما ارسال کردند

مزایای ثبت آگهی با مجموعه ی ما

1-عدم نیاز به مراجعه ی حضوری برای ثبت آگهی

2-ثبت آگهی در بازه 2 تا 3 روزه

3-ارسال روزنامه به خواست مشتری

4-صرفه جویی در زمان

نمونه آگهی انحصار وراثت

نمونه آگهی انحصار وراثت

نمونه آگهی انحصار وراثت 2


نمونه متن آگهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت (نامحدود)

آقای احمد عابدی کورایم به شماره شناسنامه 4043 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره  98/9/25  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علیش عابدی کورایم به شماره شناسنامه  1351

در تاریخ 25/12/97 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 

نام و نام خانوادگی ش.ش نسبت
1) احمد عابدی کورایم 4043 فرزند
2) محمود عابدی کورایم 17381 فرزند
3) مسعود عابدی کورایم 0017014603 فرزند
4) سکینه سلیمیان 2491 همسر

 

 پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه لایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره —    سرانجام در تاریخ 26/01/1398 در وقت

 فوق العاده شعبه 9 شورای حل اختلاف شهرستان بهارستان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده کار گواهی

می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص / شخص یاد شده در بالا بوده و ارث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد

پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد.

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.

قاضی شعبه 9 شورای حل اختلاف شهرستان بهارستان- قیاسی


برای دانلود فایل ”PDF“ نمونه متن آگهی انحصار وراثت بر روی آیکون ”PDF“ کلیک کنید

PDF

جهت ثبت آگهی و درج آگهي روزنامه ها، اعم از آگهي انحصار وراثت، مفقودی، افزايش سرمايه و …
 مي توانيد با “کارشناسان ما تماس بگيريد”
برای ارتباط با ما از طریق واتساپ بر روی “لینک” کلیک کنید

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید