آگهی انحلال شرکت (دعوت ازبستانکاران)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت

1- اصل صورتجلسه ی انحلال شرکت
2- تصویر شناسنامه مدیر تصفیه

( چنانچه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد )
3- آخرین روزنامه رسمی شرکت
4- چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد، اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء الزامی است.

نمونه متن آگهی انحلال:

آگهی انحلال شرکت

 

**جهت درج آگهی در روزنامه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.**

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید