آگهی سازمان آب

نمونه متن آگهی سازمان آب:
به اطلاع می رساند اینجانب —-مالک– دانگ مشاع از 6 دانگ

مشاع پلاک ثبتی —-واقع در — —-متقاضی تعیین بستر و حریم

نهر در داخل و مجاورت پلاک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب

اعلام امور منابع آب —–بر اساس ضوابط و مقررات جاری، تعیین

بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب و

تکمیل پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود

با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مهلت 10 روز از

تاریخ انتشار آگهی به امور منابع آب————مراجعه کنید

بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای نبوده و بستر و حریم اعلامی برای کلیه مالکین مشاعی لازم الرعایه می باشد.

http://namayandegiroozname.ir

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *