آگهی مفقودی برگ سبز خودرو

برگ سبز خودرو که به سند راهور هم معروف است پس از هر بار خرید و فروش خودرو بنام مالک جدید صادرو تحویل وی میشود.

درصورت مفقود شدن برگه سبز ، دریافت المثنی آن منوط به درج آگهی درروزنامه کثیرالانتشار است.

 

**جهت درج آگهی در روزنامه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.**

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

پاسخ دهید