آگهی مفقودی برگ سبز در روزنامه کیهان

مراحل (روش) گرفتن المثنی برگ سبز خودرو:

1)باید در روزنامه های کثیرالانتشار اگهی بدهید

2)متن اگهی و روزنامه  انتخاب شده مورد تائید  مراجع باشد

(روزنامه های کثیرالانتشار و متن های استاندارد)

3)پس از گذشت ده روز با به همراه داشتن روزنامه ای که اگهیتون درآن چاپ شده برای گرفتن  به مراکز مربوطه مراجعه کنید

نمونه متن مفقودی برگ سبز:

برگ سبز خودرو …… مدل …..

به شماره شاسی ……. به شماره موتور …… به شماره پلاک ……

مفقودگردیده وفاقد اعتبار میباشد.

 

**جهت درج آگهی در روزنامه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.**

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید