آگهی مفقودی سند مالکیت

اسناد مالکیت شامل اسناد ملکی، خودرو و… میباشد که درصورت مفقود شدن هریک از آنها جهت دریافت المثنی ارائه اصل روزنامه کثیرالانتشار که آگهی مفقودی در آن درج شده است الزامی است.

 

**جهت درج آگهی در روزنامه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.**

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

پاسخ دهید