ابرار

روزنامه ابرار

ابرار، روزنامه صبح کشور از روزنامه‌های سراسری ایران. سید محمد صفی‌زاده صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری نشریه را عهده‌دار است. ابرار ورزشی و ابرار اقتصادی از روزنامه‌های دیگر وابسته به آن است. ابرار از روزنامه‌های صبح کشور است که در موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ورزشی فعالیت دارد.

ابرار

شماره تلفن روزنامه ابرار

جهت اطلاع از تعرفه ها،ثبت آگهی و درج آگهي در روزنامه ابرار و کلیه روزنامه ها، اعم از آگهی مفقودی، افزایش سرمایه، دعوت سهامداران، مزایده، مناقصه و …
 مي توانيد با “کارشناسان ما تماس بگيريد”
برای ارتباط با ما از طریق واتساپ بر روی “لینک” کلیک کنید

نمونه “آگهی مزایده عمومی”

نمونه آگهی مزایده عمومی

نمونه آگهی مزایده عمومی 2


نمونه “آگهی مناقصه”

نمونه آگهی مناقصه  نمونه آگهی مناقصه 2


نمونه “آگهی دعوت مجمع”

نمونه آگهی دعوت مجمع 2نمونه آگهی دعوت مجمع

نمونه آگهی دعوت مجمع 4نمونه آگهی دعوت مجمع 3


نمونه متن “آگهی دعوت مجمع”

آگهی دعوت شرکت شیرین کاران آوین سهامی خاص به شماره ثبت 502650 و شناسه ملی 14006425229

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت شیرین کاران آوین سهامی خاص به شماره ثبت 502650 و شناسه ملی 14006425229 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/02/1400 ساعت 8 صبح که در محل کیلومتر 70 جاده قدیم تهران ساوه شهرک صنعتی شهید مهدی پرندک خیابان یاس شرقی خیابان گلستان یکم روبروی داروپات (کد پستی: 3771633811) تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/02/1400 ساعت 8 صبح

انحلال شرکت


آگهی دعوت شرکت مروارید بهنام (سهامی خاص) بشماره ثبت 138933 شناسه ملی 10101820035

جهت تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره بدین وسیله از کلیه سهامداران واعضاء شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 9 صبح و هیئت مدیره ساعت 10 صبح که در مورخه 4/10/1400  در محل شرکت با آدرس تهران- شهر تهران- علامه اميني-كوچه بهشت 9 (برادران شهيد صادقي)- خيابان نبرد جنوبي- پلاك 231- طبقه زیر زمین- کد پستی 1778643381تلفن33813110 تشکیل میگرددحضور بهم رسانند.

  • دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

1- انتخاب بازرس

2- انتخاب هیئت مدیره

  • دستور جلسه هیئت مدیره :
  • تعیین سمت مدیران
  • تعیین دارندگان حق امضاء

هیئت مدیره


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت ایران نارا(سهامی عام) با شماره ثبت 34617 و شناسه ملی 10100800459

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ایران نارا و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که به شرح ذیل برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

  • زمان: روز پنجشنبه مورخ 26/01/1400 ساعت 10 صبح
  • مکان: تهران، خیابان دکتر بهشتی، چهارراه دلپذیر(مهناز)، پلاک 264، ساختمان ایران نارا

دستور جلسه:

  • تبدیل نوع شرکت از سهام عام به سهامی خاص
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

سهامداران محترم حقیقی و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند با در دست داشتن گواهی نامه نقل و انتقال سهام و اصل کارت ملی از ساعت 9:30 همان روز در محل برگزاری مجمع برگ ورود دریافت نمایند.


آگهی دعوت سهامداران شرکت سیب طلایی هوشمند(سهامی خاص) به شماره ثبت 491446 و شناسه ملی 14005823626جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده .

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 9 صبح  روز دوشنبه مورخ   30/01/1400 در محل قانونی شرکت  تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

*دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

1-تصویب صورت های مالی شرکت

2- انتخاب اعضاء ، بازرسین و تعیین سمت

3- تعیین وضعیت امضاء

4- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

هیات مدیره


نمونه “آگهی پذیره نویسی”

نمونه آگهی پذیره نویسی


نمونه “آگهی حق تقدم”

آگهی حق تقدم شرکت مهندسی پتروگاز خاورمیانه (سهامی خاص)

شماره ثبت:533467                                  شناسه ملی:14007928501

به اطلاع کلیه سهامداران شرکت مهندسی پتروگاز خاورمیانه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 205463       می رساند در رعایت مفاد ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت و با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1399 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه از مبلغ 500.000.000 ریال تا مبلغ 5.000.000.000 ریال منقسم به 1.000.000 سهم 5.000 ریالی با نام عادی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یابد. لذا به هر صاحب سهم در ازای هر 1 سهم متعلقه 9 سهم حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می­گیرد. سهامدارانی که تمایل به استفاده از حق تقدم های خود دارند؛ ظرف مدت 60 روز از تاریخ آگهی، مدارک و مستندات طلب خود را به هیئت مدیره ارائه نمایند.


آگهی حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه شرکت گروه کامپوزیت بین الملل آرشا (سهامی خاص )
شماره ثبت : 533467 شناسه ملی : 14007928501
به اطلاع کلیه سهامداران شرکت گروه کامپوزیت بین الملل آرشا (سهامی خاص )

شماره ثبت : 533467 شناسه ملی : 14007928501 می رساند با عنایت مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15 / 9 / 99 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره نظر به این که مقرر است

سرمایه شرکت از مبلغ 000 / 000 / 3 ريال منقسم به 000 / 000 / 3 سهم 1 ريالی بانام به مبلغ                 000 / 000 / 000 / 10 ريال منقسم به 000 / 000 / 000 / 10 سهم 1 ريالی از محل مطالبات حال شده سهامداران از طریق صدور 000 / 000 / 997 /9 سهم  جدید 1 ريالی  افزایش یابد .از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان یا وکیل قانونی آنها درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز تمایل به استفاده از حق تقدم خود به ازای هر یک سهم 3332  سهم جدید اقدام نمایند

متقاضیان خرید سهام جدید مدارک دال بر داشتن طلب از شرکت را به دفتر مرکزی شرکت به هیئت مدیره شرکت ظرف مهلت مقرر تحویل نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیئت مدیره میتواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

هیئت مدیره


جهت اطلاع از تعرفه ها،ثبت آگهی و درج آگهي در روزنامه ابرار و باقی روزنامه ها، اعم از آگهی مفقودی، افزایش سرمایه، دعوت سهامداران و …
 مي توانيد با “کارشناسان ما تماس بگيريد”
برای ارتباط با ما از طریق واتساپ بر روی “لینک” کلیک کنید
برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید