رسالت

تاریخچه روزنامه رسالت

تأسیس روزنامه رسالت به سال ۱۳۶۴ بازمی‌گردد که جمعی از مخالفین میرحسین موسوی و اعضای گروه 99 نفره این روزنامه را برای بازتاب دیدگاه‌های خود منتشر کردند. در زمان جنگ ایران و عراق انتقادهای شدید این روزنامه از عملکرد دولت باعث شد تا سید روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران، توزیع آن را در جبهه ممنوع کند . البته محمد کاظم انبارلویی بعدها در گفتگویی منع توزیع این روزنامه از سوی امام را رد کرد.

پیرهادی که پس از ۳۱ سال مدیرمسئول این روزنامه شده‌است، عضو دوره چهارم شورای شهر تهران بوده‌است و دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی است.

روزنامه رسالت

شماره تلفن روزنامه رسالت

جهت اطلاع از تعرفه ها،ثبت آگهی و درج آگهي در روزنامه رسالت و کلیه روزنامه ها، اعم از آگهی مفقودی، افزایش سرمایه، دعوت سهامداران، مزایده، مناقصه و …
 مي توانيد با ” کارشناسان ما تماس بگيريد “
برای ارتباط با ما از طریق واتساپ بر روی ” لینک “ کلیک کنید

نمونه ” آگهی مفقودی “

نمونه آگهی مفقودی

نمونه متن ” آگهی مفقودی “

اینجانب……………. مالک خودرو پارس مدل 1385 و به شماره موتور:………………………

شماره بدنه:…………….. و شماره انتظامی……………………… به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکیت راهور تقاضای رونوشت اسناد المثنی اسناد مذکور را نموده است . لذا چنانچه کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.


اینجانب رضا چاحوضی مالک خودرو سمند مدل 1391 و به شماره موتور:……………………..

شماره بدنه:……………….. و شماره انتظامی……………… به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکیت راهور تقاضای رونوشت اسناد المثنی اسناد مذکور را نموده است . لذا چنانچه کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.


پروانه بهره برداری مركز تصویربرداری پزشكی گرمسار به شماره ……………..

به تاریخ …………….  مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


اینجانب میثم بهدانی مالک خودرو سمند مدل 1383و به شماره موتور:  …………………….

شماره بدنه:…………………….و شماره انتظامی…………………… به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکیت راهور تقاضای رونوشت اسناد المثنی اسناد مذکور را نموده است . لذا چنانچه کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.


نمونه ” آگهی دعوت مجمع “

 

***************************************************


نمونه ” آگهی مناقصه “

نمونه آگهی مناقصه


نمونه ” آگهی مزایده “

نمونه آگهی مزایده 2 نمونه آگهی مزایده


نمونه آگهی ” دعوت بستانکاران “

نمونه آگهی دعوت بستانکاران


شماره تلفن نمایندگی روزنامه رسالت

جهت اطلاع از تعرفه ها،ثبت آگهی و درج آگهي در روزنامه رسالت و کلیه روزنامه ها، اعم از آگهی مفقودی، افزایش سرمایه، دعوت سهامداران، مزایده، مناقصه و …
 مي توانيد با ” کارشناسان ما تماس بگيريد “
برای ارتباط با ما از طریق واتساپ بر روی ” لینک “ کلیک کنید
برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید