روزنامه های استانی و شهرستانها

روزنامه هایی هستند که دریک استان و یا یک شهرستان چاپ و منتشر می شوند

و محدوه توزیع روزنامه فقط درحوزه جغرافیایی همان استان و یا شهرستان است

مگر به دلیلی و برحسب نظر مدیران آن رسانه و اداره ارشاد آن استان گستره توزیع آن رسانه روزنامه در استان های هم جوار نیز ممکن می باشد

روزنامه های استان شهرستان که در چند استان و یا شهرستان توزیع میشود

از سوی روزنامه اعلام شده و مشتریان و آگهی دهندگان که مخاطبین آنها در هریک از استان می باشند

می توانند با درج آگهی برای مخاطبین استان و شهرستان هدف پیام و آگهی خود را به آنها اعلام نمایند

توضیحات و معرفی روزنامه های استان و شهرستان در صحفه مربوطه قابل مشاهد می باشد.

زمان انتشار آگهی در روزنامه ها بر حسب شرایط و امکانات هر روزنامه متغیر خواهد بود.

روزنامه کثیر الانتشار و نیازمندیهای معمولا یک روز بعد از سفارش آگهی متن و طرح آگهی را منتشر می نمایند

لازم به توضیح است که زمان انتشار آگهی در روزنامه تا ساعت روز قبل است البته تا قبل از ساعت اعلام شده می بایست سفارش بصورت کامل انجام شده وضعیت مالی آگهی نیز تایید شده باشد

زمان درج روزنامه های استان و شهرستان و نیازمندیهای ویژه نامه های استان و شهرستان ها بعد از هماهنگی باکارشناسان آگهی اعلام می گردد.

**جهت درج آگهی در روزنامه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.**

برچسب‌ها:, , , , , ,

پاسخ دهید