آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت ………………………. با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت ………….  دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت …………   مورخ …………… و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

که در ساعت ……………  در محل ——– تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه مجمع فوق العاده

**جهت درج آگهی در روزنامه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.**

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید