مجوز سلاح

استفاده از هرگونه سلاح اعم از شکاری و یا غیره منوط به دریافت مجوز استفاده از سلاح است.

درصورت مفقود شدن مجوز سلاح خود جهت جلوگیری  از سوء استفاده احتمالی

نسبت به چاپ آگهی مفقودی در روزنامه ها اقدام نمایید.

 

**جهت درج آگهی در روزنامه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.**

برچسب‌ها:, , , , , , ,

پاسخ دهید