مدارک خودرو

شامل سند مالکیت (برگه سبز) و سند فروش کارخانه ( برگه کمپانی)  و کارت خودرو است .

که برای چاپ این آگهی کارت ملی و مدارکی که مالکیت فرد با آن محرز میشود باید به دفتر روزنامه ارسال شود.

صادرکننده مدرک :

جهت درخواست المثنی  کارت خودرو و سند مالکیت ( برگه سبز) به اداره تعویض پلاک،

نیروی انتظامی و – سند برگ کمپانی – شرکت سازنده خودرو – مراجعه نمایند و درخواست صدور سند خود را ارائه نمایند.

صادرکننده مدرک از شما مدارکی را مطالبه می نماید

و لیست مدارک مورد نیاز برای صدور مدرک را ارائه می نمایید یکی از اقلام مورد نیاز درج و انتشار آگهی مفقود مدارک است.

 

**جهت درج آگهی در روزنامه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.**

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

پاسخ دهید