مراحل تشکیل انجمن صنفی

1)ارسال تقاضانامه تأسیس

2)ارائه مدارک مبنی بر کارگر بودن و اشتغال متقاضیان در حرفه یا صنعت مربوطه

3)درج آگهی تأسیس در یکی از روزنامه ها

4)تنظیم پیش نویس اساسنامه مطابق مقررات

5)دعوت و برگزاری مجمع عمومی

6)ارائه مدارک جهت ثبت انجمن صنفی

7)درج آگهی انجام انتخابات و ثبت انجمن صنفی در روزنامه کثیرالانتشار

 

**جهت درج آگهی در روزنامه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.**

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید