همراه ما در بررسی نمونه آگهی افزایش سرمایه باشید تا پس از آنکه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه را در شرکت سهامی به تصویب رساند، مراتب از طریق انتشار آگهی افزایش سرمایه در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به اطلاع صاحبان سهام می رسد.

نمونه آگهی افزایش سرمایه

هرگاه شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شرکت، افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌دهند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد.

پس از آنکه موضوع افزایش سرمایه شرکت در مجمع فوق‌العاده به تصویب رسید، موضوع در روزنامه کثیرالانتشاری که به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب شده، منتشر می‌شود تا همه سهامداران از این تصمیم مطلع شوند. در شرکت سهامی عام نیز بعد از به تصویب رسیدن افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده، گواهینامه حق خرید سهام از طرف شرکت صادر می شود.

همچنین فرمی برای سهامداران آن شرکت ارسال شده و از آنها درخواست می‌شود تا درصورت تمایل به استفاده از حق تقدم خود برای خرید سهام جدید، فرم مذکور را تکمیل و برای شرکت ارسال نمایند. لازم به ذکر است که در این آگهی مهلت پذیره نویسی نیز قید می‌شود. در قسمت بعد به چند نمونه آگهی افزایش سرمایه می‌پردازیم.

نمایندگی روزنامه به واسطه در اختیار داشتن کارگزاری رسمی روزنامه کثیر الانتشار و استانی، آگهی های شما را نظیر نمونه آگهی افزایش سرمایه و همچنین آگهی های تشریفاتی (مناقصه، مزایده، دعوت مجمع، پذیره نویسی سهام و …) را با قیمتی پایین تر از تعرفه رسمی روزنامه‌ها و خبرگزاریها درج می‌نماید.

بررسی نمونه آگهی افزایش سرمایه

 

* نمونه متن آگهی افزایش سرمایه *

 

* متن نمونه آگهی افزایش سرمایه 1 *

 

آگهی حق تقدم شرکت ——— سهامی خاص

آگهی حق تقدم  شرکت ——– سهامی خاص ثبت شده به شماره —— و شناسه ملی ———-
باطلاع کلیه سهامداران شرکت می رساند.
که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ——– و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ  ——— ریال  به مبلغ  —— ریال  منقسم به ——- سهم ——- ریالی   با نام از طریق(آورده نقدی مندرج در ماده ١٥٨ لایحه اصلاحی قانون تجارت ) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ٦٠ روز از حق تقدم خود نسبت به خرید سهم استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب شماره  ———-        شرکت نزد بانک ——  شعبه —- کد  —-  واریز ، فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در ——————————————————- کد پستی —————- تسلیم نمایند .

ضمنأ هر سهامدار به نسبت سهم خود (هر یک سهم      ——— ریال) حق تقدم در افزایش سرمایه دارد .

بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر ، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید. 

هیات مدیره شرکت ———–

 

* متن نمونه آگهی افزایش سرمایه 2 *

 

آگهی حق تقدم شرکت ————– (سهام خاص) به شماره ثبت —— وشناسه ملی —–

آگهی حق تقدم شرکت —————(سهام خاص) به شماره ثبت —– وشناسه ملی ——–  باستناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ —– شرکت مقرر گردیده است سرمایه شرکت طی یک مرحله از مبلغ ——- ریال منقسم به ———  سهم بانام  —–   ریالی تا مبلغ  ————-   ریال از طریق صدور سهام با نام جدید و به مبلغ اسمی سهام وفق شرایط ذیل افزایش یابد.

میزان افزایش سرمایه :  ————  ریال

تعداد سهام جدید ناشی از ازدیاد سرمایه :  —————- سهم بانام

میزان حق تقدم : هر سهامدار به ازای دارا بودن هریک سهم بانام حق تقدمی به میزان —– سهم بانام جدید دارا می باشد.

محل ازدیاد سرمایه: آورده نقدی و مطالبات نقدی حال شده صاحبان سهام حسب مورد از هر محل یا هر دو محل مذکور

نحوه واریز نقدی: واریز به حساب شماره —————–   بانک — شعبه —– کد  —

مهلت استفاده از حق تقدم: 60 روز از تاریخ نشر این آگهی می باشد.

مراتب مذکور در رعایت مواد 166 و 169 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت جهت اطلاع کلیه سهامداران اعلام و از آنان درخواست می گردد در مهلت تعیین شده قانونی فوق نسبت به استفاده از حق تقدم متعلقه خود اقدام و در صورت استفاده از حق تقدم متعلقه از محل مطالبات نقدی حال شده نسبت به تعیین میزان و تایید آن در رعایت ماده 185 قانون تجارت و اعلام آن به شرکت و اخذ ورقه خرید تعهد سهام و تکمیل آن و حسب مورد استفاده از نحوه ازدیاد سرمایه به ارائه و یا ارسال تصویر فیش واریز نقدی و ورقه خرید سهام تکمیل شده و یا تاییدیه مربوط تخصیص مطالبات نقدی حال شده خود به سهام با نام جدید به شرکت و اخذ رسید اقدام نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر قانونی هیئت مدیره در رعایت مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ———–نسبت به ثبت افزایش سرمایه تا سقفی که محقق گردیده اقدام خواهد نمود.

هیئت مدیره

 

* متن نمونه آگهی افزایش سرمایه 3 *

 

آگهی مرحله اول استفاده از حق­تقدم خرید سهام  درخصوص افزایش سرمایه

شرکت ————————————– ( سهامی خاص)

ثبت شده بشماره —- و شناسه ملي ——-

از مبلغ ———- به مبلغ  ——- ریال

پیرو آگهی منتشره به شماره  —– مورخ ——-  در روزنامه —- و در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ —— و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ——— به مبلغ  ———- ریال  منقسم به———ریالی عادی با نام از طریق مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی مدت یک سال و در یک یا چند مرحله، و با عنایت مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ——- مبنی بر تمدید مدت اختیار هیات مدیره جهت عملی نمودن افزایش سرمایه مذکور به مدت دو سال از تاریخ ——–در یک یا چند مرحله و با توجه به مصوبه هیات مدیره مورخ —— هیات مدیره شرکت مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ ———- به مبلغ ——— ریال منقسم به ——— سهم — ریالی عادی با نام به میزان —– درصد از طریق مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، لذا در اجرای ماده 169 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می­شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خرید سهام خود به نسبت هر سهم به تعـداد ———– از طریق موافقت با تبدیل مطالبات حال شده به سهام (در صورت وجود) و یا واریز نقدی و یا توامان از طریق موافقت با تبدیل مطالبات حال شده به سهام و واریز نقدی اقدام و اصل موافقت نامه تبدیل مطالبات حال شده به سهام و اصل فیش وجه واریزی را به دفتر شرکت واقع در ———————————————— ارسال و یا شخصاَ تسلیم نمایند.

بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره وفق اختیارات تفویض شده می­تواند پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه و حق­تقدم­های استفاده نشده را  به سایر اشخاص واگذار و یا نسبت به ثبت افزایش سرمایه به میزان تحقق یافته اقدام نماید.

 

هیأت مدیره شرکت ————————

                                                                                                    ( سهامی خاص­)

نمونه متن آگهی افزایش سرمایه

 

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیرالانتشار** 

متن آگهی پذیره نویسی

آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی 

و فوق العاده، فراخوان

… آگهی استخدام،تبریک،تقدیروتشکر,ترحیم،یادبود، نمونه آگهی افزایش سرمایه و کاهش سرمایه و  

:نمایندگی پذیرش آگهی روزنامه های

… همشهری،جام جم،ایران،کیهان، اطلاعات، دنیای اقتصاد،خبرورزشی،ابرار و

.جهت اطلاع از تعرفه ها به لینک ذیل مراجعه نمائید

 

اهمیت آگهی روزنامه

امروزه با توجه به پیشرفت فرایند اطلاع رسانی توسط اینترنت و همچنین فراوانی علوم ارتباطی اینطور برداشت می‌ شود که روزنامه ها دیگر جایگاه خود را از دست داده‌ اند اما با این حال روزنامه ها، جزو فراوان ترین و ارزان ترین وسیله افزایش آگاهی و خرد جمعی به شمار می‌ روند.

چرا که محوریت اصلی روزنامه در طول سالیان دراز، از بین بردن و کاهش جهل و بی خبری می‌ باشد. از اصلی ترین ویژگی های روزنامه سادگی و روانی مطالب ارائه شده آن بود كه درک موضوع را برای افراد كم سواد و حتی بی‌ سواد قادر می‌ ساخت. به دلیل قدمت سابقه حضور روزنامه که در ایران به دوره قاجار باز می‌ گردد، فرهنگ روزنامه خوانی همچنان در کشور ما با استقبال زیادی مواجه است. چراکه طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را تحت پوشش اطلاعاتی قرار می‌ دهد.

شاید این روزها باید روزنامه را اصلی ترین جریان شکل گیری تبلیغات و آگهی دانست. ایجاد بستری جهت پوشش تمام مناطق شهر های ایران زمین در کنار تیراژ بالا در مدت کوتاه با هزینه کم از جمله مزایای آگهی در روزنامه می‌باشد.

در صورت عدم داشتن زمان کافی جهت مطالعه مطالب ارائه شده بالا PDF زیر را دانلود کنید.

دانلود PDF نمونه آگهی افزایش سرمایه

| جهت دریافت تخفیفات ویژه می‌ توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با کارشناسان ما

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید