همراه ما با بررسی نمونه آگهی رای دادگاه در روزنامه های کثیر الانتشار باشید تا با فرایند اجرای آن آشنا شوید.

نمونه آگهی رای دادگاه

در زمانی که خواهان نتواند نشانی خوانده را مشخص کند. پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، با توجه به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی می‌شود. لازم به ذکر است که تاریخ انتشار آگهی رای دادگاه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

نمایندگی روزنامه به واسطه در اختیار داشتن کارگزاری رسمی روزنامه کثیر الانتشار و استانی، آگهی های شما را نظیر نمونه آگهی رای دادگاه و  همچنین آگهی های تشریفاتی (مناقصه، مزایده، دعوت مجمع، پذیره نویسی سهام و …) را با قیمتی پایین تر از تعرفه رسمی روزنامه‌ها و خبرگزاریها درج می‌نماید.

متن نمونه آگهی رای دادگاه

* نمونه متن آگهی رای دادگاه *

 

* متن نمونه آگهی رای دادگاه 1 *

 

آگهی ابلاغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ——— وخانم ———

خواهان خانم ———— با وکالت آقای —————– دادخواستی به طرفیت خوانده ها آقای ——–و خانم ——- به خواسته 1- الزام به اخذ پایان کار و صورت جلسه تفکیکی و کلیه مقدمات مربوط به نقل و انتقال و نیز تنظیم سند رسمی شش دانگ ملک مسکونی به پلاک ثبتی شماره ———– مفروز و مجزا شده از حوزه ثبتی            ——— مقوم——–  ریال (هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای ملک)

  2- مطالبه وجه التزام مستند به مبایعه نامه بابت تاخیر در تنظیم سند رسمی ملک مزبور از تاریخ ——- لغایت زمان اجرای حکم علی الحساب مقوم به ——— ریال (از حیث صلاحیت محاکم و هزینه دادرسی) 

3- مطالبه کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه دادرسی وکارشناسی و حق الوکاله وکیل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کلاسه ————– شعبه —-دادگاه عمومی حقوقی شهرستان —— ثبت و وقت رسیدگی مورخ ——- ساعت —- تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ها ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه — دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ———-

 

 

* متن نمونه آگهی رای دادگاه 2 *

 

با عنایت به صدور دادنامه شماره —————– مورخ —— شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان   ——– و دستور دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ——، مبنی بر “رد مال و انتقال یک واحد مسکن مهر واقع در —————— در حق آقای ————، که طی نامه شماره      ————-  مورخ —— اجرای احکام مدنی شهرستان ——- به دستور قانونی اجرای احکام مدنی به این شرکت ابلاغ گردیده است؛ اصل صورتجلسه انتخاب واحد به شماره  ————- مورخ         ———  آقای —— باطل و فاقد اعتبار می باشد.”

 

ثبت آگهی رای دادگاه

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیرالانتشار** 

متن آگهی پذیره نویسی

آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی 

و فوق العاده، فراخوان

… آگهی استخدام،تبریک،تقدیروتشکر,ترحیم،یادبود و  

:نمایندگی پذیرش آگهی روزنامه های

… همشهری،جام جم،ایران،کیهان، اطلاعات، دنیای اقتصاد،خبرورزشی،ابرار و

.جهت اطلاع از تعرفه ها به لینک ذیل مراجعه نمائید

اهمیت آگهی روزنامه

امروزه با توجه به پیشرفت فرایند اطلاع رسانی توسط اینترنت و همچنین فراوانی علوم ارتباطی اینطور برداشت می‌ شود که روزنامه ها دیگر جایگاه خود را از دست داده‌ اند اما با این حال روزنامه ها، جزو فراوان ترین و ارزان ترین وسیله افزایش آگاهی و خرد جمعی به شمار می‌ روند.

چرا که محوریت اصلی روزنامه در طول سالیان دراز، از بین بردن و کاهش جهل و بی خبری می‌ باشد. از اصلی ترین ویژگی های روزنامه سادگی و روانی مطالب ارائه شده آن بود كه درک موضوع را برای افراد كم سواد و حتی بی‌ سواد قادر می‌ ساخت. به دلیل قدمت سابقه حضور روزنامه که در ایران به دوره قاجار باز می‌ گردد، فرهنگ روزنامه خوانی همچنان در کشور ما با استقبال زیادی مواجه است. چراکه طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را تحت پوشش اطلاعاتی قرار می‌ دهد.

شاید این روزها باید روزنامه را اصلی ترین جریان شکل گیری تبلیغات و آگهی دانست. ایجاد بستری جهت پوشش تمام مناطق شهر های ایران زمین در کنار تیراژ بالا در مدت کوتاه با هزینه کم از جمله مزایای آگهی در روزنامه می‌باشد.

در صورت عدم داشتن زمان کافی جهت مطالعه مطالب ارائه شده بالا PDF زیر را دانلود کنید.

دانلود PDF نمونه آگهی رای دادگاه

| جهت دریافت تخفیفات ویژه می‌ توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با کارشناسان ما

 

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید