چه نکاتی را برای آگهی مجمع در روزنامه باید رعایت کرد؟

چه نکاتی را برای آگهی مجمع در روزنامه  باید رعایت کرد؟

1-   کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2-   رعایت فاصله دعوت حداقل 10 روز حداکثر 40 روز.

3-   تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد.

4-   موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود.

5-  دستور جلسه مشخص گردد.

6-مقام دعوت کننده مشخص شده باشد.

**جهت درج آگهی در روزنامه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.**

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید