کارت دانشجویی

کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای دانشجویان خود کارت دانشجویی صادر میکنند

که دانشجو باید در زمان تسویه حساب و فارغ التحصیلی کارت فوق را به دانشگاه تحویل نماید.

درصورت مفقودشدن کارت ، ارائه اصل روزنامه که آگهی مفقودی کارت در آن درج شده است الزامی است.

 

**جهت درج آگهی در روزنامه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.**

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

پاسخ دهید